Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX – User Experience) Nedir?

UX – kullanıcı deneyimi tasarımı bir arayüz tasarımı yapmaktan çok kullanıcıların site üzerindeki etkileşiminin nasıl olacağı ile ilgilenmektedir. UX kavramı bir tasarımın işleyiş özelliklerini, hızını, teknolojik yeterliliğini içerik ve müşteri deneyimini merkeze alır.

Dönüşüm Oranlarının Arttırılması

Hedeflediğimiz dönüşümler üzerine stratejiler oluşturularak bu oranları arttırmak için sitede düzenlemeler yapılır.

 • Satış Oranı
 • Mail Toplama Oranı
 • Telefonla Arama Oranı
 • Form Doldurma Oranı

Çıkış Oranlarının Düşürülmesi

Sitede en çok çıkış yapılan sayfalar analiz edilerek, çıkışların nedenleri tespit edilir ve sayfalarda kullanıcılar için iyileştirmeler yapılır.

Sayfada Kalma Sürelerinin Arttırılması

Sayfada kalma sürelerini arttırmak için, açılış sayfaları ve kullanıcı kitlesi analiz edilir.

Sayfa Görüntüleme Sayısının Arttırılması

Sitenin yönlendirmeleri ve linkleri optimize edilerek kullanıcı başına düşen sayfa gezinim sayısı arttırılır.

A/B testleri aracılığı ile sitenizde yaptığınız değişikliklerin kullanıcılar üzerinde ne gibi etkiler yarattığını görebilirsiniz. Böylelikle yapılan değişikliklerin ne derecede olumlu etki gösterdiğini görebiliriz.

Örneğin, bir e-ticaret sitesini ele alabiliriz. Ödemenin gerçekleştiği sayfada yapılan değişikliklerin ardından bu sayfadaki kullanıcı davranışları değerlendirilebilir. Yapılan değişiklikler ile birlikte ödeme sayfasındayken ayrılma oranlarının ne derecede değiştiği gözlemleyebiliriz.

Kullanıcı Deneyimi Nasıl Analiz Ediyoruz ?

Doğru stratejiler ile yeni adımlar atılarak kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlıyoruz.

Bu yeni adımlarımız ile birlikte aslında;

 • Müşterilerinizi anlamanızı ve empati kurmanızı,
 • Ürün ve servislerinizin verimliliğinin artmasını,
 • Pazarlama stratejilerinizin dönüşümünü,
 • Marka farkındalığının artmasını,
 • Tüketicinin ihtiyaçlarının ve duygularının bir arada resminin sunulmasını,
 • Müşteriye değer yaratmayı ve ardından markanızın tüketiciyle eş zamanlı olarak hareket etmesini sağlıyoruz.

Hedeflere Nasıl Ulaşıyoruz?

 • Hedef kitlenin tanınması
 • Hedef kitlenin etkileşim analizi
 • Hedef kitle etkileşim farklılıklarının değerlendirmesi ve A/B testleri

Hedef Kitleyi Tanımak

Kullanıcı deneyimini optimize etmek için öncelikle hedef kitlenizi tanımanıza destek oluyoruz.

 • Demografik Etkileşimleri
 • Cihaz ve Teknoloji Kullanım Alışkanlıklarının Kontrolü
 • Zaman-Performans Değerlendirmesi
 • Davranış Akışı Kontrolü
 • Site içi Arama Değerlendirmeleri
 • Açılış ve Çıkış Sayfası Kontrolleri

Hedef Kitlenin Etkileşim Analizi

Hedef kitleniz ile web sitenizdeki etkileşimin değerlendirilmesidir. Hem tasarım hem de işlevsellik yönünden yapılıp, kullanıcıya hitap etmeyen/çözüm üretmeyen hata ve sorunların tespitini yaparız.

 • Farklı Cihaz ve Ekran Ölçülerinde Etkileşim Analizi
 • Isı Haritası Analizleri
 • Form Analizleri
 • Scrollmap Analizi
 • Ziyaretçi Eylem Kayıtlarının Takibi (Webvisor)